بازی «سه سر باخت» جریان فتنه برای هاشمی

آیت‌الله هاشمی در صورت احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان حق دارد فردای قیامت از اعضای محترم این شورا شکایت کند که چرا ایشان را از دامی که پیش روی او گسترده بودند، نجات نداده‌اند؟! به گزارش نسل بیدار «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول کیهان طی سرمقاله ای در شماره امروز این روزنامه به اهداف پشت […]

آخرین اخبار