با حضور سیدحسن خمینی

تشییع پیکر مرحوم سیدصادق طباطبایی برگزار شد

پیکر مرحوم سیدصادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت انقلاب از حسینیه جماران به سمت بهشت زهرای تهران تشییع شد

آخرین اخبار