آیت‌الله مهدوی‌کنی ثابت کرد که همه رفاقت‌ها زیر چتر انقلاب معنا پیدا می‌کند

عضو هیات رئیسه مجلس در توصیف آیت‌الله مهدوی کنی می‌گوید «آیت‌الله مهدوی‌کنی ثابت کرد که همه رفاقت‌ها زیر چتر انقلاب معنا پیدا می‌کند».

آخرین اخبار