حبیبی در نشست دبیران حزب مؤتلفه:

روند وحدت باید ادامه داشته باشد

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به نشست اخیر اصولگرایان گفت: تنازل از سلایق و پایداری روی اصول رمز همگرایی است.

آخرین اخبار