ارتباط علمای اسلام راه‌حل ایجاد اتحاد در جهان اسلام است

آیت‌الله تسخیری گفت: علمای جهان اسلام در جهت رفع فتنه‌های کنونی که در جهان اسلام وجود دارد باید ارتباطات خود را بیشتر کنند تا اتحاد در جهان اسلام ایجاد شود.

آخرین اخبار