از دستور تعقیب مجدد ضارب شهید خلیلی تا بی جواب ماندن پاسخ سوال مادر شهید

رئیس دادگاه انتظامی قضات از صدور دستور تعقیب مجدد قضایی ضارب شهید علی خلیلی خبر داد. مادر حجت الاسلام علی خلیلی، جانباز ناهی از منکر چندی پیش خواست تا قوه ‌قضائیه پاسخ دهد که آیا مجازات جرم و اقدامی که فرزندش به خاطر آن از دنیا رفت کافی بوده است؟ این سوال بعد از شهادت علی خلیلی همچنان برای خانواده او بی جواب است.

آخرین اخبار