ناگفته‌های آیت‌الله مؤمن از رهبر انقلاب:

جلساتمان با رهبری فقهی بود نه استفتائی/ جزوه‌ای ۱۰۰۰صفحه‌ای از آقا درباره زکات دارم

آیت‌الله مؤمن درباره مقام علمی رهبر معظم انقلاب می‌گوید: ایشان قطعاً و بلاخدشه، مجتهد مطلق و در فقه و اصول و رجال بسیار متبحرند. مقام علمی ایشان فراتر از تشکیکات یک عده مغرض است.

آخرین اخبار