امام جمعه اصفهان:

تظاهرات در ۱۲۰ کشور جهان نشان داد رژیم صهیونیستی آبرو ندارد

امام جمعه اصفهان گفت: رژیم صهیونیستی با کشتار مردم آبروی نداشته خود را در دنیا برد و تظاهرات در ۱۲۰ کشور جهان نشان داد اسرائیل دیگر آبرویی در جهان ندارد.

آخرین اخبار