پای درس اخلاق آیت‌الله جوادی آملی

بهترین بخشش خداوند در ماه رمضان/ چه کسانی با ماه خدا وداع می‌کنند

وداع برای کسی است که با ماه مبارک رمضان مأنوس بوده و این ماه دوست او باشد اگرنه آن کس که با این ماه نبوده، وداعی ندارد.

مکتب اومانیسم گره‌گشای مسائل حوزه انسانی نیست

آیت‌الله جوادی آملی گفت: اگر انسان براساس مکتب اومانیسم بیندیشد، هیچ کاری از او ساخته نیست چراکه انسان با جهل به امور همراه است.

گفتاری از آیت‌الله جوادی آملی

دلایل برتری پیامبر اکرم بر دیگر انبیای خدا

همه انبیا سخن حق آورده‌‌اند. ولی کتب انبیای گذشته زیر هیمنه، سیطره و نفوذ قرآن کریم حفظ می‌‌‌شود و خداوند، قرآن را مهیمن بر کتب انبیای پیشین قرار داده است و این، ‌دلیل برتری پیامبر اسلام(ص) است.

چرا برخی دعاهایمان مستجاب نمی‌شود؟

«توجه خداوند به بندگانش این گونه است که خداوند با تمام اسماء حسنا و جهات به بندگانش توجه دارد».

آخرین اخبار