آخرین خبرها از وضعیت جسمی آیت‌الله جاودان

حال عمومی آیت‌الله جاودان که چند روزی به دلیل بروز التهابی در نخاع، نگران کننده شده بود، اکنون روبه بهبود است.

آخرین اخبار