ماجرای سه شب زندانی شدن آقای مجتهدی به خاطر «نه» گفتن به مادرش

چند سال قبل یادم هست طلبه بودم. وقتی از منزل بیرون آمدم، خواهر ۳-۴ ساله‌ام شروع به گریه کردن کرد که دنبال من بیاید. مادرم به من گفت…

آخرین اخبار