شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «ناگفته»:

زمانی که همه زیر یک چتر بودند؛ فقط من شبیه به شهرام ناظری می‌خواندم

در دوره‌ای که همه خوانندگان زیر یک چتر واحد بودند و از یک روند و جریان مشخص تقلید و پیروی می‌کردند، من تنها شبیه به شهرام ناظری حرف زدم و می‌خواندم.

آخرین اخبار