آثار ذکر لاحول ولا قوه الا بالله

ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله» نوزده حرف دارد که در هر حرفش یک اثری برای ما موجود است. وقتی این ذکر را بگوییم، خداوند با نظر رحمت به ما می‌نگرد.

فتوای حلال بودن خوردن تمساح صادر شد

محمد العریفی، شیخ معروف سعودی با نوشتن فتوای جدیدی در مورد حلال بودن خوردن تماسح و خزندگانی باعث ایجاد جنجال بزرگی در میان کاربران اینترنتی شد.

آخرین اخبار