متن و حاشیه دادگاه جیسون رضائیان/ نامه متهم به اوباما قرائت شد

در اولین جلسه دادگاه جیسون رضائیان که با تفهیم ارتباط جاسوسی برای دول متخاصم، برگزار شد نامه متهم به اوباما قرائت شد.

امشب نماز آیات واجب می شود/ خورشیدگرفتگی و احکام نماز آیات

خورشیدگرفتگی جزئی امروز از ساعت ۱۶:۵۰ در آسمان ایران آغاز می‌شود و بخش‌ غربی کشور را در برمی‌گیرد. با وقوع این پدیده طبیعی، «نماز آیات» بر همه مسلمانان مناطق مذکور واجب است.

آخرین اخبار