ناراحتی نزدیکان هاشمی رفسنجانی از یک انتصاب

عبدالرضا داوری از مشاوران محمود احمدی نژاد از نارضایتی نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتصاب استاندار جدید کرمان بود…

آخرین اخبار