با احکام جداگانه ای از سوی رئیس دستگاه قضا صورت گرفت:

شش انتصاب جدید در قوه قضاییه

در احکام جداگانه ای که از سوی آیت الله آملی لاریجانی صادر شد، شش انتصاب جدید در قوه قضاییه صورت گرفت.

آخرین اخبار