افشاگری های بدون سند؛

توپ پول‌های کثیف در زمین رسانه‌ها افتاد+ تصاویر

در حالیکه دولت یازدهم مانور زیادی روی پول های کثیف برای ورود به انتخابات می داد، رحمانی فضلی اظهار کرد که چنین چیزی وجود نداشته است.

آخرین اخبار