مدیر مؤسسه آوای کوثر شهرضا مطرح کرد:

برگزاری کلاس‌های فرهنگی، قرآنی در مؤسسه آوای کوثر شهرضا

مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت آوای کوثر شهرضا گفت: کلاس‌های فرهنگی و قرآنی تابستانه در موسسه فرهنگی قرآن و عترت آوای کوثر شهرضا برگزار می‌شود.

آخرین اخبار