توصیه‌های حسین علیزاده به جوانان عرصه موسیقی

نوآوری‌ها در موسیقی ایرانی سطحی، عامه پسند و برای مادیات است

حسین علیزداه: آنچه امروز در موسیقی ما رخ می‌دهد چیزی سطحی و عامه پسند و براساس مادیات است.

آخرین اخبار