تصاویر هولناک ترین جنایات سعودی ها در یمن ۱۸+

جنگنده‌های رژیم سعودی با بمباران مناطق مسکونی در استان تعز یمن، ۱۱ تن از شهروندان یمنی را به شهادت رساندند.

از این خانه قدیمی:

هنوز صدای قدم های مدرس شنیده می شود

دهم آذر، روز مجلس، یادآور نام و یاد بزرگ پرچمدار جهاد و شهادت و نماینده جاودان ملت سید حسن مدرس است. کسی که با اقدام ها و خدمات خود نامی جاودان برجای گذاشت و برای همیشه گنجینه‌ای ارزشمند برای تاریخ ایران شد.

آخرین اخبار