عراقچی پس از دیدار با رییس آژانس انرژی اتمی ؛

اظهارات آمانو در چهارچوب پروتکل الحاقی بود

معاون وزیر خارجه افزود: کنگره حق هیچ تغییری در توافق را نخواهد داشت بلکه فقط در مورد عدم موافقت خود با آن می‌تواند رای‌گیری کند.

آخرین اخبار