عقبه ایدئولوژیک رهبران فکری اصلاح‌طلبان به آن سوی مرزها منتقل شده است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: عقبه‌های فکری و ایدئولوژیک سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اصلاح طلبان به سمت غرب میل می‌کند.

آخرین اخبار