نامه سرلشکر قاسم سلیمانی به نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر

سرلشکر قاسم سلیمانی پس از خواندن کتاب «آن بیست و سه نفر» نامه‌ای برای احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب نوشته است.

آخرین اخبار