سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به دنبال بروز درگیری‌های اخیر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان، سفیر پاکستان شب گذشته به وزارت خارجه احضار شد.

آخرین اخبار