فساد ۱۰۸میلیارد تومانی مدیرعامل یک بانک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد ۱۰۸میلیارد تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های کشور خبر داد.

آخرین اخبار