الگوبرداری اشتباه از میهمان ماه عسل +تصاویر

جوانی، با الگوبرداری غلط از مهمان برنامه ماه عسل، سعی داشت با نمایش خودکشی از بالای یک ساختمان، خود را در مقابل دختری که قصد ازدواج با او داشت نشان دهد!

نقد جزئیات فنی در تفاهم لوزان، به زبان ساده

پروژه رآکتور اراک بیش از ۹۰ درصد پیشرفت کرده بودما برای راه اندازی، تکنولوژی لازم را در اختیار داشتیم و نیاز تکنولوژیکی به آن ها نداشته و نداریم.

آخرین اخبار