در جلسه کارگروه سلامت مطرح شد؛

انتقاد رئیس شبکه بهداشت شهرضا از عدم اجرایی شدن مصوبات

در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شهرضا، رئیش شبکه بهداشت از عدم اجرایی نشدن مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری منظریه انتقاد کرد.

آخرین اخبار