مشاور پوتین:

متناسب با همه سطوح تحریم‌ها، طرح اقدام مقابله با آن داریم

مشاور رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت که مسکو برای همه سطوح تحریم‌های غرب یک سلسله طرح اقدام ترتیب و تنظیم کرده است.

آخرین اخبار