یک مقام روس خبر داد

پیشنهاد مسکو به ایران برای تحویل Antey-2500 به جای S-300

یک مقام روسیه به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه به ایران پیشنهاد داده به جای سیستم ضدموشکی S-300 سامانه ضد موشکی Antey-2500 تحویل دهد.

آخرین اخبار