مرغ ایران ۲۵درصد گران‌تر از ترکیه

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: دولت برای فراهم کردن بستر صادرات مرغ به روسیه باید به صادرکنندگان مشوق صادراتی بدهد.

آخرین اخبار