کشور الماس‌ها در یک قدمی نسل‌کشی

کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در آفریقای مرکزی

گروهک مسیحی تروریستی “آنتی بالاکا” تا کنون صدها مسلمان را در افریقای مرکزی کشته و هزاران نفر را آواره کرده‌اند؛ آنها همچنین خانه‌ها و مساجد مسلمانان را ویران و اموال آنها را غارت می‌کنند.

آخرین اخبار