مسئول نظارت بر مواد غذایی شهرضا:

کشمش و خرمای شهرضا صلاحیت دریافت نشان سلامت را دارا است

مسئول نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت شهرضا گفت: کشمش و خرمای شهرضا جزو محصولاتی هستند که می‌توانند نشان ایمنی سلامت را اخذ کنند.

آخرین اخبار