امروز در آناخاتون

قاتل دختربچه ۶ ساله به ‌دار مجازات آویخته شد

قاتل دختر بچه ۶ ساله امروز در محل وقوع قتل در منطقه آناخاتون تبریز به ‌دار مجازات آویخته شد.

آخرین اخبار