ایران بی‌ نیاز از سُرنگ‌ های چینی شد

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت از بی‌نیازی کشور به سرنگ‌های چینی خبر داد.

آخرین اخبار