آمپاس، قُمپُز، ضِرس قاطع، یعنی چه؟

تکه کلام های بازیگر نقش اول سریال دودکش این روزها دهان به دهان می پرخد. اما این تکه کلام ها از کجا آمده و چه کاربردی دارد؟

آخرین اخبار