دبیر ستاد مدیریت بحران شهرضا:

آموزش ایمنی و امداد کمک‌های اولیه در ادارات شهرضا اجرایی می‌شود/روستاهای امین‌آباد و مهیار با بحران شدید بی‌آبی روبه‌رو هستند

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرضا گفت: آموزش ایمنی و امداد کمک‌های اولیه در ادارات شهرستان در سال ۹۵ در اردیبهشت اجرایی می‌شود.

آخرین اخبار