مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد؛

جذب ۲۶۰ نفر آموزگار جدید در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یکی از سیاست های مهم ما حمایت از مدارس دولتی با امکانات خاص است و لذا مشکلاتی از این جهت نخواهیم داشت.

آخرین اخبار