معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش:

فرهنگیان با ۲۵ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: با درخواست بازنشستگی معلمان مازاد و فرهنگیانی که کسر ساعت خدمتی دارند موافقت می‌شود.

آخرین اخبار