همایش کارآفرینی و اشتغال به روایت تصویر

به مناسب هفته ی ملی مهارت و خلاقیت، همایش کارافرینی و اشتغال به همت سازمان فنی حرفه ای شهرضا در تالار سرو شهرضا برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان:

مسئولین به ظرفیت های بومی شهرضا در اشتغال زایی توجه کنند

مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان گفت: شهرستان شهرضا ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی بومی دارد.

آخرین اخبار