مهریه بیش از ۱۱۰ سکه حکم جلب ندارد

رییس مجتمع قضایی شهید باهنر گفت:در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است.

آخرین اخبار