رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور:

استراتژی اعزام نیروهای کار به خارج از کشور تدوین می‌شود

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: برای اعزام نیروهای ماهر به خارج از کشور نیاز به برنامه جدید هستیم در این راستا استراتژی مورد نیاز تدوین می‌شود.

آخرین اخبار