شورایعالی انقلاب فرهنگی کلید دانشگاه تهران را به دست نیلی احمدآبادی نسپارد

سه تشکل دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه توان مدیریتی نیلی احمدآبادی در سطح ریاست این دانشگاه نیست، از مسئولان خواستند این کلید را به دست وی نسپارند.

آخرین اخبار