معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

نداشتن سواد رسانه ای مهمترین چالش در حوزه مدیریت رسانه ها است/ ماهواره یکی از ابزارهای دشمنان برای از بین بردن امنیت خانواده ها است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: یکی از مهمترین چالش در حوزه مدیریت رسانه ها نداشتن سواد رسانه ای است.

آخرین اخبار