گزارش تصویری ۲/ نخستین فستیوال سلامت و کمپین آموزش سلامت کودکان در شهرضا

نخستین فستیوال سلامت وکمپین مراقبت و برنامه ریزی آموزش سلامت کودکان در شهرضا افتتاح شد.

گزارش تصویری ۱/ نخستین فستیوال سلامت و کمپین آموزش سلامت کودکان در شهرضا

نخستین فستیوال سلامت وکمپین مراقبت و برنامه ریزی آموزش سلامت کودکان در شهرضا افتتاح شد.

آخرین اخبار