عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا:

همایش ملی روش‌های جدید گفتمان شناسی در مسائل آموزش زبان برگزار می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا گفت: به همت گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا همایش ملی «روش‌های جدید گفتمان شناسی در مسائل آموزش زبان و ترجمه با رویکرد فرهنگی» برگزار می‌شود.

آخرین اخبار