افتتاح رسمی قطار ۵ ستارۀ زندگی در خط تهران – مشهد+تصاویر

قطار پنج ستاره زندگی به عنوان جدیدترین قطار وارد شده به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با سه حرکت رفت و برگشت از تهران به مشهد و به عکس آماده ارائه خدمات است.

آخرین اخبار