اینجا معلمی برای یافتن دانش‌آموز دل به کوهستان زده است

آقامعلم دل به کوه و دشت زده‌ است تا با گذر از مناطق کوهستانی، روستاهای صعب العبور را شناسایی کرده و کار آموزش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل رابه‌عهده بگیرد.

آخرین اخبار