رئیس آموزش‌وپرورش شهرضا خبرداد؛

شرکت ۲۰۰۳ دانش آموز شهرضایی در هدایت تحصیلی امسال / هدایت ۴۹ درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی

رئیس آموزش‌وپرورش شهرضا گفت: حجم اعتراضات برخلاف برخی جوسازی‌ها زیاد نبوده و تنها در روز اول که ما بیشترین اعتراض را داشتیم، تنها ۵۰ نفر به ما اعتراض کردند.

آخرین اخبار