اولین «پرفورمنس آرت» در شهرضا اجرا شد

اولین «پرفورمنس آرت» در آموزشگاه گرافیک کندو در شهرضا اجرا شد.

آخرین اخبار