مسابقات فوتسال آموزشگاه های پسرانه شهرضا برگزار شد/ تصاویر

مسابقات فوتسال پسرانه بین آموزشگاه های ابتدایی دوره دوم شهرستان شهرضا با حضور ۲۳ تیم برگزار شد.

آخرین اخبار